Improving Now Makes Advantages Zlepšuj dnes, buď o krok vepředu!

Pomoci malých každodenních zlepšovacích kroků
dosáhneme výborných výsledků bez nutnosti velkých investic.

NABÍDKA SLUŽEB


Zlepšujte pracoviště nebo proces se svým vlastním týmem a s pomocí Kaizen konzultanta.
Účastníci pracují na vlastním pracovišti s reálnými firemními procesy: popisují, analyzují, vytvářejí a zlepšují pod vedením Kaizen konzultanta.
Kaizen konzultant moderuje proces - organizuje a koordinuje práci skupiny, radí, kontroluje.
Tým se naučí zlepšování malými jednoduchými denními kroky, které nevyžadují mnoho času a úsilí.

Uspořádání pracovišť

3000 – 5000 Kč
 • Prezentace 5S
 • Realizace 5S na vybraném pracovním místě
 • Vytvoření standardu pracovního místa
 • 5S audit

 • 1 pracovní místo – do 5 m2
  2-6 účastníků
  1-2 dní (4-8 hod)

Optimalizace firemních procesů

5000 - 8000 Kč
 • Prezentace
 • Mapování existujícího procesu, hledání plýtvání a možností zlepšení
 • Eliminace plýtvaní, vytvoření popisu zlepšeného procesu
 • Audit – kontrola procesu
 • Vytvoření standardu procesu

 • 2-6 účastníků
  2-3 dní (8-12 hod)

Trénink Kaizen dovedností

7000 – 15000 Kč
 • Prezentace
 • Pozorování firemních procesů, organizace pracovních míst - 1 den (4-5 hod)
 • Kontrolní pozorování – 1-2 dní
 • Společné posouzení situace, příprava plánu pro Kaizen tým

 • 2-6 účastníků
  3-5 dní (8-20 hod)

PROČ NĚCO MĚNIT


Hlavním nepřítelem efektivity jsou neuspořádané procesy a pracoviště.

Plýtvání (MUDA) – procesy, které nepřidávají hodnotu a za které zákazník nezaplatí.
Plýtvání najdeme všude: ve výrobě, v kanceláři, na skladě, v obchodě, v běžném životě.

DRUHY PLÝTVÁNÍ:

DOPRAVA

Zbytečný přesun materiálů nebo informací bez přidané hodnoty.

ZÁSOBY

Nadbytečné zásoby, skladování nepotřebných materiálů a informací.

VADY

Výroba vadných dílů, špatně provedené procesy, opravy, předělávky atd.

muda

ČEKÁNÍ

Čekání na zpracování nebo schválení.

NADBYTEČNÉ ZPRACOVÁNÍ

Provádění činností, která nejsou potřeba.

NADVÝROBA

Vyšší výroba než je požadováno; činnosti, které ještě nejsou zapotřebí.

POHYBY

Zbytečné pohyby pracovníků při výkonu práce.

Co je Kaizen


Firma TOYOTA jako jedna z prvních firem aplikujících KAIZEN® rozvinula tuto filosofii na úroveň světové třídy.
Teprve v 80. letech byla tato dále rozvíjená filosofie zavedena v USA a Evropě.

kaizen

Filozofie Kaizen učí, že všechno v našem osobním, pracovním a společenském životě lze zlepšit.
Kaizen znamená bourání starých paradigmat a hledání nových řešení a postupů.

Kaizen ve firmách znamená nekompromisní eliminování všech druhů plýtvání.
Velké změny přicházejí po mnoha malých změnách provedených v průběhu času.

Instrumenty Kaizen/Lean


5S systém

Systematický a metodický přístup umožňující týmům organizovat své pracoviště nejbezpečnějším a nejúčinnějším způsobem.

Standardizace

Nejlepší způsob, jak dělat danou práci. Slouží pro všechny zaměstnance jako směrnice a umožňují zafixovat dosažené výsledky.

Vizuální management

Technika poskytování informací a instrukcí o jednotlivých prvcích pracovních úkonů jasně viditelným způsobem.

Strukturované řešení problémů

Vytvoření prostředí, kde problémy nejsou skrývány ale řešeny rychle.

Audity

Porovnání stávajících daných standardů s aktuálním stavem pracoviště. Pravidelné audity posilují dodržování standardů. Auditovány jsou procesy, ne lidé.

Zapojení všech zaměstnanců

Všichni se účastní na zlepšení stavu firmy. Zapojení a angažovanost zaměstnanců je klíčem ke zvýšení efektivity.

pdca

Ing. Julia Shvets


Věnujte čas zlepšování a ušetřete hodně času!

portrait

Vzdělání

 • Vysoká škola ekonomická, Praha. Mezinárodní obchod, komerční komunikace, cestovní ruch
 • Kaizen Institute ve spolupráci s VŠE Praha. Certifikovaný vzdělávací program Operations Management

Praxe

 • Kaizen manažer, prokurista, RESOL, spol. s r.o.
 • Country Director, BON MOMENT s.r.o. – skupina Swiss Watch trading Co. Ltd., Bienne, Switzerland.
 • Vedoucí pobočky, Artstone Technology LTD, organizační složka.
 • Kaizen poradenství – principy štíhlého podniku. 5S expert. Operations management v retailu.
 • Konzultační činnost pro zahraniční podnikatele: vstup na trh, uvádění nových produktů na trh.
certificate

PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ


VÝROBA A SERVIS
RETAIL
VÝROBA REKLAMY

+420 603 424 879

shvets

@

inma.cz

KAIZEN VE SVĚTĚ


Kaizen Institute založený v roce 1985 japonským mezinárodním poradcem Masaaki Imai
působí ve více než 50 zemích.

KAIZEN ve světě